Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Elektros įrenginių apsauga nuo tinklo eksploatacinių parametrų kitimo

Mokymosi metu apžvelgiamos naujovės žemos įtampos elektros tinklo apsaugos įrangos parinkimo, suderinamumo, selektyvumo temomis bei nagrinėjami bendrieji RCD įrenginių naudojimo reikalavimai pagal EĮĮT ir LST reikalavimus. Analizuojami RCD tipai  (AC, A, F, B, B+) ir jų naudojimo ypatumai Lietuvoje ir Europoje. Apsaugos aparatų koordinacija ir atskiros jungimo schemos. Natūralių nuotėkio srovių vertinimas įrengiant RCD.

Trukmė 4 val.

Dalyvaudami mokymuose rinksite privalomas kvalifikacijos kėlimui valandas pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.