Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Efektyvus apšvietimas

Mokymų paskirtis: programa skirta architektų, apšvietimo sistemų projektuotojų profesinių žinių lygio kėlimui bei kitiems specialistams, besidomintiems elektros energijos taupymo apšvietimo srityje tematika.

Užsiėmimų metu supažindinama su naujausiomis apšvietimo technologijomis, jų veikimo principais, apšvietimo valdymu judesio ir būvio jutiklių pagalba. Apžvelgiami projektavimo su DIALux programa ypatumai. Nagrinėjami elektros energijos ekonomijos skaičiavimo pavyzdžiai.

Trukmė 4 val.

Dalyvaudami mokymuose rinksite privalomas kvalifikacijos kėlimui valandas pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.