Dujų energetika

Dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo vadovo mokymo programa (560052257)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrengimo ir eksploatavimo vadovai, sugebantys organizuoti magistralinių dujotiekių ir dujų sistemų elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių įrengimo ir priežiūros darbus.

Mokymų trukmė: 120 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys aukštąjį elektrotechninį išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu „gali vadovauti dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbams bei atlikti pavojingus darbus su dujomis“.