Dujų energetika

Dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo šaltkalvio mokymo programa (260052256)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrengimo ir eksploatavimo šaltkalviai, sugebantys atlikti magistralinių dujotiekių ir dujų sistemų elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių įrengimo ir priežiūros darbus.

Mokymų trukmė: 120 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys elektrotechninį pradinį parengimą ir pradinę elektrosaugos kvalifikaciją (PK).

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu „gali dirbti dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo šaltkalviu ir atlikti pavojingus darbus su dujomis“.