Dujų energetika

Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio mokymo programa (360052203)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami darbuotojai, kurie dujų sistemų pastatuose geba vykdyti įvairių tipų dujinių prietaisų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių bei pagalbinių sistemų saugų eksploatavimą.

Mokymų trukmė: 80 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali dirbti dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalviu ir atlikti pavojingus darbus su dujomis“.