Dujų energetika

Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovas (560052250)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami darbų vadovai, sugebantys saugiai organizuoti dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo darbus.

Mokymų trukmė: 126 val.

Mokytis gali: aukštesnysis techninis.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali vadovauti dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo darbams“.