Dujų energetika

Dujų sistemų (iki 1.6 MPa) ir magistralinių dujotiekių statybos priežiūros meistro mokymo programa (560052262)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami dujų sistemų (iki 1,6 MPa) ir magistralinių dujotiekių statybos priežiūros meistrai, gebantys kvalifikuotai montuoti dujų sistemas, magistralinius dujotiekius ir kt.

Ši programa yra sudaryta iš trijų modulių ir dviejų submodulių:

Modulis M1 „Bendrieji technikos ir saugos reikalavimai“ besimokantiesiems suteikia bendrųjų žinių apie gamtines dujas, dujotiekiams naudojamas medžiagas, dujų sistemų uždarymo įtaisus ir įrenginius, dujų sistemas, kontrolės matavimo priemones, dujotiekių apsaugą nuo korozijos, slėginius indus, elektros įrankius, skirtus naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, darbuotojų saugos reikalavimus, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Modulis M2 „Magistralinių dujotiekių statyba“ skirtas asmenims, kurie ruošiasi vadovauti magistralinių dujotiekių bei jų objektų statybos darbams ar vykdyti magistralinių dujotiekių statybos darbų priežiūrą.

Modulis M3 „Dujų sistemų iki 1,6 MPa statyba“ – skirtas asmenims, kurie ruošiasi vadovauti dujų sistemų iki 1,6 MPa statybos ir montavimo darbams ar vykdyti šių darbų priežiūrą.

Submodulis M3-1 „Pastatų dujų sistemų su prietaisai iki 120 kW galios montavimas“ skirtas asmenims, kurie ruošiasi vadovauti pastatų dujų sistemų su prietaisais iki 120 kW galios statybos ir montavimo darbams ar atlikti šių darbų priežiūrą.

Submodulis M3-2 „Skirstomųjų dujotiekių statyba“ skirtas asmenims, kurie ruošiasi vadovauti skirstomųjų dujotiekių statybos ir montavimo darbams ar atlikti šių darbų priežiūrą.

Mokymų trukmė: 193 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys aukštąjį techninį išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas.