Dujų energetika

Dujų sistemų (iki 1.6 MPa) ir magistralinių dujotiekių projektuotojo mokymo programa (560052263)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami gamtinių ir suskystintųjų dujų sistemų iki 1,6 MPa, suskystintųjų dujų pilstymo stočių ir punktų, suskystintųjų dujų degalinių ir magistralinių dujotiekių, kurių darbinis slėgis yra nuo 1,6 iki 5,5 MPa, projektuotojai, kurie geba projektuoti ir pastatyti pagrindines dujų trasas ir kt.

Ši programa sudaryta iš trijų modulių:

M1 „Bendrieji techniniai ir saugos reikalavimai“ besimokantiems suteikia bendrųjų žinių apie degiąsias dujas, dujotiekiams naudojamas medžiagas, dujų sistemų uždarymo įtaisus, įrenginius, dujų sistemas, kontrolės, matavimo priemones, dujotiekių apsaugą nuo korozijos, slėginius indus, elektros įrankius, skirtus naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo higieną.

M2 „Dujų sistemų iki 1,6 MPa projektavimas“ skirtas asmenims, kurie ruošiasi projektuoti dujų sistemas iki 1,6 MPa.

M3 „Magistralinių dujotiekių projektavimas“ skirtas asmenims, kurie ruošiasi projektuoti magistralinius dujotiekius ir jų objektus.

Mokymų trukmė: 148 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys aukštąjį techninį išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas, su įrašu „gali projektuoti dujų sistemas iki 1,6 MPa ir magistralinius dujotiekius“.