Dujų energetika

Dujų sistemų (iki 1.6 MPa) ir magistralinių dujotiekių montuotojo mokymo programa (260052264)

Mokymo programa skirta paruošti asmenis, kurie gebėtų montuoti dujų sistemas (iki 1,6 MPa) ir magistralinius dujotiekius.

Ši programa yra sudaryta iš trijų modulių ir dviejų submodulių:

Modulis M1 „Bendrieji technikos ir saugos reikalavimai“ besimokantiesiems suteikia bendrųjų žinių apie gamtines dujas, dujotiekiams naudojamas medžiagas, dujų sistemų uždarymo įtaisus ir įrenginius, dujų sistemas, kontrolės matavimo priemones, dujotiekių apsaugą nuo korozijos, slėginius indus, elektros įrankius, skirtus naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, darbuotojų saugos reikalavimus, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Modulis M2 „Magistralinių dujotiekių statyba“ skirtas asmenims, kurie ruošiasi atlikti magistralinių dujotiekių bei jų objektų statybos darbus.

Modulis M3 „Dujų sistemų iki 1,6 MPa statyba“ skirtas asmenims, kurie ruošiasi atlikti dujų sistemų iki 1,6 MPa statybos ir montavimo darbus.

Submodulis M3-1 „Pastatų dujų sistemų su prietaisai iki 120 kW galios montavimas“ skirtas asmenims, kurie ruošiasi atlikti pastatų dujų sistemų su prietaisais iki 120 kW galios statybos ir montavimo darbus.

Submodulis M3-2 „Skirstomųjų dujotiekių statyba“ skirtas asmenims, kurie ruošiasi atlikti skirstomųjų dujotiekių statybos ir montavimo darbus.

Mokymų trukmė: 186 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą ir šaltkalvio kvalifikaciją.

Asmenims, išlaikiusiems programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu „gali dirbti dujų sistemų iki 1,6 MPa ir magistralinių dujotiekių montuotoju“.