Dujų energetika

Dujų sistemų avarinių darbų šaltkalvis (260052233)

Pagal šią mokymo programą rengiami dujų sistemų avarinių darbų šaltkalviai, gebantys teisingai ir saugiai atlikti avarijų lokalizavimo darbus dujų sistemose.

Mokymų trukmė: 160 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys bazinį šaltkalvio išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali dirbti dujų sistemų avarinių darbų šaltkalviu ir atlikti pavojingus darbus su dujomis“.