Dujų energetika

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovas (560052249)

Mokymo programa skirta paruošti asmenis, kurie gali vadovauti degiųjų dujų sistemų eksploatavimo darbams.

Programa suskirstyta į tris modulius: vienas jų – bendrasis, kiti du - specialieji.

Bendrasis modulis M1 „Bendrieji techniniai ir saugos reikalavimai“ skirtas suteikti bendrąsias žinias apie degiąsias dujas, dujotiekiams naudojamas medžiagas, dujų sistemų armatūrą, įtaisus, įrenginius, vidaus dujotiekio sistemas, kontrolės, matavimo priemones, slėginius indus ir kt.

Modulis M2: „Gamtinių dujų sistemų eksploatavimas“ skirtas asmenims, kurie ruošiasi vadovauti gamtinių dujų sistemų eksploatavimo darbams.

Modulis M3: „Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimas“ skirtas asmenims, kurie ruošiasi vadovauti suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo darbams.

Mokymų trukmė: 237 val.

Mokytis gali: Turintys aukštesnįjį išsilavinimą

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali vadovauti degiųjų dujų sistemų eksploatavimo darbams ir atlikti pavojingus darbus su dujomis“.