Dujų energetika

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvis (260052234)

Pagal šią mokymo programą yra rengiami darbuotojai, kurie geba saugiai eksploatuoti gamtinių ir suskystintų naftos dujų sistemas bei jų įrenginius ir atlikti pavojingus darbus su dujomis. Jiems taip pat sutiekiama žinių, kurios reikalingos sertifikavimo įstaigoje laikant egzaminus suskystintų naftos dujų šaltkalvio ar gamtinių dujų šaltkalvio teisėms gauti.

Mokymas vyksta 3 moduliais:

M1 modulis „Bendrieji techniniai ir saugos reikalavimai“ – skirtas tiems, kurie siekia įgyti bendrųjų žinių apie degiąsias dujas, dujotiekiams naudojamas medžiagas, dujų sistemų įrenginius ir įtaisus, pastatų dujų sistemas, matavimo priemones, dujotiekių apsaugą nuo korozijos, slėginius įrenginius, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, gaisrinės saugos reikalavimus ir kt.

M2 modulis „Gamtinių dujų sistemų eksploatavimas“ skirtas asmenims, kurie ruošiasi vykdyti gamtinių dujų sistemų eksploatavimo darbus.

M3 modulis „Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimas“ skirtas asmenis, kurie ruošiasi vykdyti suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo darbus.

Mokymų trukmė: 203 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali dirbti degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalviu ir atlikti pavojingus darbus su dujomis“.