Dujų energetika

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovas (560086202)

Pagal šią mokymo programą yra rengiami darbų vadovai, kurie geba teisingai ir saugiai naudoti degiąsias dujas bei deguonį įvairioms ūkinėms reikmėms. Siekiant šių tikslų būsimieji degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pažinti medžiagas, naudojamą įrangą, dujų balionų eksploatavimo, taip pat ir degiųjų dujų ir deguonies naudojimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos reikalavimų, darbo teisės, darbo organizavimo pagrindų ir kt.

Praktinis mokymas vyksta įmonėje. Praktinio mokymo trukmė – 8 valandos. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami degiųjų dujų, deguonies naudojimo bei kt. gebėjimai.

Mokymų trukmė: 54 val.

Mokytis gali: aukštesnysis išsilavinimas

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali vadovauti degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms darbams“.