Dujų energetika

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatorius (260086201)

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pažinti degiąsias medžiagas ir naudojamą įrangą, teisingai ir saugiai naudoti degiąsias dujas ir deguonį įvairioms ūkinėms reikmėms, taip pat dujų balionų eksploatavimo taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, darbo higienos reikalavimų ir darbo teisės pagrindų.

Praktinis mokymas vyksta įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 24 valandos, per kurias įtvirtinami ir tobulinami degiųjų medžiagų pažinimo, įrangos naudojimo ir kt. gebėjimai.

Mokymų trukmė: 72 val.

Mokytis gali: ne jaunesni nei 18 metų asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą ir/arba darbininko kvalifikaciją.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis, valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali dirbti operatoriumi, naudojančiu degiąsias dujas bei deguonį ūkinėms reikmėms“.