Elektromonterių mokymai

Darbuotojas, prižiūrintis ne elektrotechnikos darbuotojus, vykdančius ne elektrotechninius darbus elektros įrenginiuose arba jų apsaugos zonose

Mokymo programoje nagrinėjami teisės aktai ir norminiai dokumentai, reglamentuojantys eksploatacijos sąlygas ir užsakovų santykius su rangovais (darbuotojais) darbų saugos klausimais, vykdant darbus veikiančiuose energetikos objektuose ir jų apsaugos zonose, Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės, supažindinama su 0,4-330 kV elektros įrenginiais ir jų techninėmis specifikacijomis, priešgaisrinės ir darbų saugos elektros įrenginiuose arba jų apsaugos zonose.

Mokytis gali asmenys, turintys: ne žemesnį kaip elektrotechninį aukštesnįjį išsilavinimą; ne mažesnį kaip 6 mėnesių darbo 10 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginiuose stažą,

Mokymosi trukmė – 40 valandų (1 savaitė).

Su savimi turėti:

  • Išsilavinimo dokumento kopiją;

Po mokymų išduodamas Energetikų mokymo centro pažymėjimas, apie išklausytą mokymo programą, toliau prašome kreiptis į įgaliotą sertifikavimo skyrių.