Darbų sauga

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse (kodas 590086209)

Mokymai vyksta pagal formalią mokymų programą.

Programa skirta darbdavių įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse, suteikti pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinėms priemonėms įmonėje praktiškai ir savarankiškai įgyvendinti (organizuoti).

Mokytis gali turintys: Aukštąjį technologijos mokslų srities išsilavinimą

Atvykstant į mokymus su savimi turėti:

·         Asmens dokumentą

·         Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą

·         Med. knygelės kopiją.

Mokymosi trukmė: 80 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas  su įrašu: gali dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse.