Darbų sauga

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio iii grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 560102205)

Programa skirta: darbuotojams, kurie dirbs darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse.
Mokymų tikslas: asmenims, siekiantiems tapti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais, suteikti pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinėms priemonėms įmonėje praktiškai ir savarankiškai įgyvendinti (organizuoti) III grupės ekonominės veiklos rūšių, nurodytų Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 3 priede, įmonėse.
Mokytis gali: asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.
Mokymosi trukmė: 40 ak. val.
Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos profesinio mokymo pažymėjimas.