Darbų sauga

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 560102204)

Programa skirta: darbuotojams, kurie dirbs darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse.
Mokymų tikslas: asmenims, siekiantiems tapti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais, suteikti pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinėms priemonėms įmonėje praktiškai ir savarankiškai įgyvendinti (organizuoti) II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių, nurodytų Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 2 ir 3 prieduose, įmonėse.
Mokytis gali: asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.
Mokymosi trukmė: 60 ak. val.
Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos profesinio mokymo pažymėjimas.