DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

  • darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas ir konsultavimas;
  • darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentacijos ruošimas;
  • statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijų vykdymas;
  • prevencinių priemonių darbuotojų saugos ir sveikatos srityje vertinimas (auditas);
  • darbuotojų privalomieji sveikatos patikrinimai (organizavimas);
  • profesinės rizikos vertinimas.
VšĮ Energetikų mokymo centras
Tel. 8 (5) 237 4577
Mob. tel. 8 (626) 41849

DOKUMENTACIJOS RUOŠIMAS

Eil. Nr.
Paslaugų pavadinimas
1
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo dokumentacija
2
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka
3
Darbuotojų sveikatos tikrinimo dokumentacija
4
Pavojingų darbų (gamybos procesų) sąrašas
5
Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo ir atestavimo tvarka
6
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis dokumentacija     
7
Paaukštinimo priemonių priežiūros dokumentacija
8
Paskyros - leidimai (pavojingiems darbams)
9
Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimo dokumentacija
10
Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimo dokumentacija
11
Darbo tvarkos taisyklės
12
Pareiginiai nuostatai
13
Atsakomybių įsakymai
14
Specialiųjų  ir papildomų pertraukų nustatymo dokumentacija
15
Neblaivumo darbe prevencijos dokumentacija
16
Įmonės vidaus eismo taisyklės
17
Vaizdo duomenų tvarkymo įmonėje taisyklės
18
Saugos ir sveikatos ženklų taikomų darbo vietose tvarka
19
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija pagal pareigas
20
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija pagal atliekamus darbus
21
Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija
22
Incidentų registravimo ir tyrimo tvarka
23
Stelažų priežiūros ir eksploatavimo tvarka
24
Įmonės darbo tarybos steigimo dokumentacija
Priešgaisrinės saugos dokumentacija
1
Priešgaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka
2
Gaisrinės saugos instrukcija
3
Veiksmų kilus gaisrui planas (reikalingas visoms įmonėms, kuriose dirba arba gali būti 100 ir daugiau žmonių, gydymo, mokymo įstaigoms ir apgyvendinimo paslaugas teikiančioms)

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS

Eil. Nr.

Paslaugų  pavadinimas
Fizikiniai veiksniai
Apšvietimas
1
Natūralaus apšvietimo dydžio matavimas
2
Dirbtinio bendro apšvietimo dydžio matavimas
3
Dirbtinio vietinio apšvietimo dydžio matavimas
4
Dirbtinio apšvietimo nakties metu dydžio matavimas
5
Monitoriaus (šviečiančio ekrano) apšvietimo dydžio matavimas
Akustinis triukšmas
1
Bendro patalpoje akustinio triukšmo dydžio matavimas
2
Darbo vietoje akustinio triukšmo dydžio matavimas
Vibracija
1
Rankas veikiančios vibracijos dydžio matavimas
2
Visą kūną veikiančios vibracijos dydžio matavimas
Šiluminė aplinka
1
Oro judėjimo greičio matavimas
2
Oro temperatūros matavimas
3
Santykinio oro drėgnės matavimas
Elektromagnetiniai laukai
1
Elektromagnetinių laukų dydžio matavimas
Cheminiai veiksniai
1
Dulkių kiekio nustatymas
2
Suvirinimo aerozolių kiekio nustatymas
3
Ozono kiekio nustatymas
4
Anglies oksido kiekio nustatymas
5
Mangano oksido kiekio nustatymas
6
Kitos cheminės medžiagos
DSS vidinė kontrolė
1
Vienos darbo vietos DSS būklės vidinė kontrolė
Ergonominiai veiksniai
1
Vienos darbo vietos ergonominio rizikos veiksnio tyrimas
Fiziniai veiksniai
1
Vienos darbo vietos fizinio rizikos veiksnio tyrimas
Psichosocialiniai veiksniai
1
Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas