Radiacinė sauga

Darbuotojų, dirbančių su nemedicininės paskirties uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa

Minimalus išsilavinimas:  vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį.

Trukmė: 30 val.

Teorinis mokymas:  22 val.

Praktinis mokymas: 8 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimas.