Radiacinė sauga

Darbuotojų, dirbančių su nemedicininės paskirties atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa

Minimalus išsilavinimas:  vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pobūdį.

Trukmė: 30 val.

Teorinis mokymas:  25 val.

Praktinis mokymas: 5 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimą.