Darbų sauga

Darbo su asbestu arba jo gaminiais vadovas (kodas 560058208)

Mokymai vyksta pagal formalią mokymų programą.

Programa skirta paruošti darbo su asbestu arba jo gaminiais vadovą, kuris žinotų asbesto ir jo gaminių kenksmingumą žmogaus sveikatai, asbesto ir jo gaminių mechanines, fizines savybes, sugebėtų tinkamai organizuoti ir saugiai vykdyti darbus, kuriuose darbuotojai dirba su asbestu ir jo gaminiais, mokėti užpildyti reikiamus dokumentus, paruošti prevencinių priemonių planą dirbant su asbestu ir jo gaminiais.

Mokytis gali turintys: Aukštesnįjį technologijos mokslų srities išsilavinimą

Atvykstant į mokymus su savimi turėti:

·         Asmens dokumentą;

·         Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

·         Med. knygelės kopiją.

Mokymosi trukmė: 40 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas  su įrašu: gali vadovauti darbams su asbestu ir jo gaminiais.