Darbų sauga

Darbininkas, vykdantis grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose (kodas 260086206)

Mokymai vyksta pagal formalią mokymų programą.

Programa skirta kvalifikuotus darbininkus supažindinti su saugiu grunto kasimo, iškasų bei pylimų tvirtinimo ir kitais darbais iškasose ir pylimuose. Mokymosi metu dalyviai įgis būtinų žinių kaip saugiai atlikti grunto kasimo, iškasų bei pylimo tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose.

Mokytis gali turintys: Pagrindinį išsilavinimą ir darbo rinkos profesiniame mokyme įgytą kvalifikaciją.

Atvykstant į mokymus su savimi turėti:

·         Asmens dokumentą

·         Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą

·         Med. knygelės kopiją.

Mokymosi trukmė: 40 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose.