Darbų sauga

Darbininkas, dirbantis su asbestu arba jo gaminiais (kodas 260058204)

Mokymai vyksta pagal formalią mokymų programą.

Programa skirta įmonių, kuriose naudojamas asbestas arba jo gaminiai, darbininkų, turinčių darbinę kvalifikaciją, mokymui saugiai dirbti su asbestu arba jo gaminiais ir teisingai tvarkyti atliekas. Mokymo tikslas – parengti asmenis, kurie žinotų asbesto kenksmingumą žmogaus sveikatai, asbesto ir jo gaminių mechanines, fizines savybes ir sugebėtų saugiai dirbti, saugant savo ir aplinkinių sveikatą nuo kenksmingo asbesto ir jo gaminių poveikio.

Mokytis gali turintys: Pagrindinį išsilavinimą.

Atvykstant į mokymus su savimi turėti:

·         Asmens dokumentą

·         Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą

·         Med. knygelės kopiją.

Mokymosi trukmė: 40 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas  su įrašu: gali dirbti su asbestu ar jo gaminiais.