Darbų sauga

Darbininkas, dirbantis aukštalipio darbus (kodas 260086203)

Mokymai vyksta pagal formalią mokymų programą.

Programa skirta darbininkams, dirbantiems aukštyje. Mokymo programa suteikia asmenims žinių apie darbų, atliekamų aukštyje, ypatumus, saugaus darbo aukštyje organizavimo principus, reikalingas priemones dirbančiųjų saugumui užtikrinti, saugaus darbo atlikimo taisykles. Programa supažindina ir su alpinizmo technika bei įranga.

Mokytis gali turintys: turintys ne žemesnį nei pagrindinį išsilavinimą,

Atvykstant į mokymus su savimi turėti:

·         Asmens dokumentą;

·         Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

·         Med. knygelės kopiją;

·         1 nuotrauką (2,5x3).

Mokymosi trukmė: 40 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti aukštalipio darbus.