Darbų sauga

Darbininkas, dirbantis šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose (kodas 260086204)

Mokymai vyksta pagal formalią mokymų programą.

Programa skirta rengti asmenims, kurių darbo pobūdis susijęs su darbu požeminiuose statiniuose, rezervuaruose, uždarose talpyklose, gebančius atlikti šiuos darbus saugiai, žinančius kaip dirbti padidintos rizikos sąlygomis.

Mokytis gali turintys: Pagrindinį išsilavinimą ir darbo rinkos profesiniame mokyme įgytą kvalifikaciją.

Atvykstant į mokymus su savimi turėti:

·         Asmens dokumentą;

·         Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

·         Med. knygelės kopiją.

Mokymosi trukmė: 40 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas.  su įrašu: gali dirbti šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose.