Darbų sauga

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa

Programa skirta: supažindinti darbdavius, darbdaviams atstovaujančius įmonių, įstaigų, organizacijų ar kitų organizacinių struktūrų vadovus su bendrosiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais, kad jie sugebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.
Mokytis gali: reikalavimai išsilavinimui nenustatyti.
Mokymosi trukmė: 16 val.
Išklausiusiems mokymo kursą ir išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą išduodamas nustatyto pavyzdžio VšĮ Energetikų mokymo centro pažymėjimas.