Darbų sauga

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 360102202)

Programa skirta: darbdaviams, jiems atstovaujantiems asmenims suteikti pakankamai žinių, kad jie gebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas ir vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse.
Mokymų tikslas: darbdaviams, jiems atstovaujantiems asmenims suteikti pakankamai žinių ir gebėjimų, kad jie gebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas ir vykdytų darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse, kurių veiklos nurodytos Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 3 priede.
Mokytis gali: asmenys, turintys ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.
Mokymosi trukmė: 48 ak. val.
Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos profesinio mokymo pažymėjimas.