Darbų sauga

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 360102204)

Programa skirta: darbdavio įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta atlikti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse.
Mokymų tikslas: darbdavio įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse, suteikti pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinėms priemonėms įmonėje praktiškai ir savarankiškai įgyvendinti (organizuoti) bei kontroliuoti.
Mokytis gali: asmenys, turintys ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.
Mokymosi trukmė: 60 val.
Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos profesinio mokymo pažymėjimas.