Elektromonterių mokymai

Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymo programa

Programa skirta darbuotojų dirbančių veikiančiuose elektros įrenginiuose kvalifikacijos tobulinimui, kai siekiama įgyti įgūdžių būtinų dirbant darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose, esant įtampai srovinėse dalyse.

Mokymo tikslas – išmokyti darbuotojus saugiai dirbti darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose, esant įtampai srovinėse dalyse.

Programa susideda iš modulių:

Bendrasis modulis B1 – Darbuotojų sauga vykdant pirmos kategorijos darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose.

Specialieji moduliai:

S1 - 0,4 kV įtampos oro linijų (OL) ir oro kabelių linijų (OKL) atvadų prijungimas (atjungimas);

S2 – Įvadinio automatinio jungiklio keitimas įvadiniame apskaitos skyde (spintoje);

S3 – Darbai esant įtampai 0,4 kV kabelių spintoje.

Bendrasis modulis privalomas visiems besimokantiems, specialiuosius modulius galima rinktis pagal poreikį.

Mokytis gali turintys: apsaugos nuo elektros ne mažesnę kaip VK kategoriją; ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą veikiančiuose elektros įrenginiuose; darbininko, dirbančio aukštalipio darbus pažymėjimą (S1 moduliui).

Baigus mokymus įgyjama teisė dirbti darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose, esant įtampai srovinėse dalyse.

Pažymėjimas galioja penkis metus, nevykdant veiklos – vienus metus.