Darbų sauga

Darbų parakiniais statybos įrankiais vadovo

Programa skirta apmokyti darbų parakiniais įrankiais vadovus.

Mokymų tikslas: suteikti žinių apie parakinių statybos įrankių tipus, jų eksploatavimo taisykles, būdingus gedimus, įrankių bei šovinių saugojimą, pervežimo ir apskaitos taisykles, reikalavimus patalpoms ir operatoriaus darbo vietai. Supažindinti su reikalavimais parakinių statybos įrankių operatoriams, parakinių statybos įrankių darbų vadovo pareigomis.

Mokytis gali: asmenys, ne jaunesni, kaip 18 metų.

Mokymosi trukmė: 8 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti darbų parakiniais statybos įrankiais vadovu.