Elektromonterių mokymai

Avarinės elektros stoties dyzelių operatoriaus (260052504)

Mokymai vyksta pagal formalią ir neformalią mokymų programą.

Programa skirta darbininkams, aptarnaujantiems avarinę elektros stotį.

Mokytis gali turintys: pagrindinį išsilavinimą; elektrosaugos kategoriją (PK arba VK).

Su savimi turėti:

  • pažymėjimo, patvirtinančio elektrosaugos kategoriją, kopiją.

Mokymosi trukmė:

  • Formalios mokymo programos (kodas 260052504) trukmė – 160 val. Išlaikiusiems egzaminą, išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti avarinės elektros stoties dyzelių operatoriumi.
  • Neformalios mokymo programos trukmė – 10 val. Išlaikiusiems egzaminą, išduodamas Energetikų mokymo centro pažymėjimas su įrašu: geba dirbti avarinės elektros stoties dyzelių operatoriumi. Pažymėjimas galioja tik įmonės viduje.