Energetiniai katilai

Asmuo, atsakingas už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą.

Programa skirta asmenų, atsakingų už katilinių, veikiančių be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą mokymui.

Mokymų tikslas: apmokyti ir parengti asmenis, kurie tinkamai ir saugiai eksploatuotų vandens šildymo (iki 110° C) ir garo (iki 0,05 MPa) katilus, kūrenamus dujomis ir skystu kuru, kitus katilinės įrenginius, saugos ir autonominio reguliavimo sistemą, šių katilinių vamzdynus. Šie katilai turi būti ne didesnio kaip 400 kW galingumo ir bendras katilinės galingumas neviršytų 1,5 MW.

Mokytis gali: asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 76 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti asmeniu, atsakingu už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą.