Elektromonterių mokymai

Asmuo, atsakingas už elektros ūkį

Mokymų tikslas: Suteikti besimokantiems žinių, reikalingų laikant egzaminus sertifikavimo įstaigoje asmens, atsakingo už vartotojo elektros ūkį teisėms gauti bei dirbant atsakingu už vartotojo elektros ūkį.

 

Programa – modulinė. Priklausomai nuo poreikio gali būti papildoma ar patikslinama atskirais moduliais ar temomis.

MODULIAI:

I modulis „Iki 1000 V įtampos elektros įrenginiai ir jų eksploatavimo organizavimas/eksploatavimas (iki 100 kW)“ - 40 val.;

II modulis “Iki 1000 V įtampos elektros įrenginiai ir jų eksploatavimo organizavimas/eksploatavimas (daugiau 100 kW)“ - 40 val.;

III modulis „Virš 1000 V iki 35 kV įtampos elektros įrenginiai ir jų eksploatavimo organizavimas/eksploatavimas - 24 val.

 

Baigus mokymo programą bus galimybė laikyti bandomąjį egzaminą kompiuteriu.

Po mokymų išduodamas Energetikų mokymo centro pažymėjimas apie išklausytą mokymo programą.