Šilumos Punktai

Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį

Pagal šią programą yra ruošiami asmenys, kurie galėtų būti atsakingi už įmonės, jos filialo, padalinio ar atskiro statinio veikiančių šilumos įrenginių techninę būklę, taip pat ir efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą.

Mokytis gali: turintys aukštesnįjį techninį išsilavinimą.

Trukmė: 37 val.

Apie išklausytą mokymo programą dalyviams yra išduodamas Energetikų mokymo centro pažymėjimas.