Radiacinė sauga

Asmens sveikatos priežiūros darbuotojų, dirbančių su rentgeno diagnostine įranga, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa

Minimalus išsilavinimas:  biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų srities aukštesnysis arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį.

Trukmė: 30 val.

Teorinis mokymas:  20 val.

Praktinis mokymas: 10 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimas.