Radiacinė sauga

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių su rentgeno diagnostine įranga, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa

Minimalus išsilavinimas:

ATSAKINGIEMS: aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų sritis.

DIRBANTIEMS: biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų srities aukštesnysis arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį.

Trukmė: 8 val.

Teorinis mokymas:  5 val.

Praktinis mokymas: 3 val.

Išlaikiusiems egzaminą, išduodamas nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimą.