Radiacinė sauga

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą nemedicininės paskirties objektuose, naudojančiuose IV-V pavojingumo kategorijos atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa

Minimalus išsilavinimas:  aukštesnysis arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo pobūdį.

Trukmė: 60 val.

Teorinis mokymas:  41 val.

Praktinis mokymas: 19 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimą.