Radiacinė sauga

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą nemedicininės paskirties objektuose, naudojančiuose IV-V pavojingumo kategorijos atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa

Minimalus išsilavinimas: srities aukštesnysis arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo pobūdį.

Trukmė: 20 val.

Teorinis mokymas:  17 val.

Praktinis mokymas: 3 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimas.