Radiacinė sauga

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgenodiagnostikos aparatai, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa

Minimalus išsilavinimas:  aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų sritis.

Trukmė: 20 val.

Teorinis mokymas:  14 val.

Praktinis mokymas: 6 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimas.