Darbų sauga

14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinistas (262052505)

Pagal šią programą yra rengiami 14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinistai, kurie sugeba kvalifikuotai eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti įvairių tipų oro ir inertinių dujų kompresorius bei kompresorinės pagalbinius įrenginius ir vamzdynus, laiku pastebėti kompresorių darbo metu įvykusius sutrikimus ir juos šalinti.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Trukmė: 480 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas. Suteikiamas  14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto kvalifikacija.