Operatyvinis darbas

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, savarankiško pasirengimo programa (įskaitant žiedinį tinklą)

Programa skirta: asmenims, kurie turi elektrotechninį išsilavinimą, elektrosaugos kategoriją, operatyvinio ar operatyvinio remonto personalo teises ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą atliekant operatyvinius perjungimus 0,4 -10 kV įtampos tinkle (išskyrus 10 kV žiedinį tinklą) ir pageidaujančiam įsivertinti (jei mokėsi pagal neformaliojo mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo veiklos ar savišvietos būdu) įgytas kompetencijas.

Mokymų trukmė: 8 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą yra išduodamas VšĮ Energetikų mokymo centro pažymėjimas, liudijantis apie teorinį pasirengimą atliekant operatyvinius perjungimus elektros skirstomajame tinkle. Pažymėjimas galioja iki kol vykdomi nepertraukiami darbai LESTO, AB skirstomajame tinkle.