Operatyvinis darbas

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, savarankiško pasirengimo programa (išskyrus žiedinį tinklą)

Programa skirta: elektros energetikos sektoriuje dirbančiam personalui, turinčiam atitinkamą elektrotechninį išsilavinimą, elektrosaugos kategoriją, ne mažesnį, kaip 1 metų darbo stažą su veikiančiais elektros įrenginiais ir pageidaujančiam įsivertinti (jei mokėsi pagal neformaliojo mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo veiklos ar savišvietos būdu) įgytas kompetencijas.

Mokymų trukmė: 8 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą yra išduodamas VšĮ Energetikų mokymo centro pažymėjimas, liudijantis apie teorinį pasirengimą atliekant operatyvinius perjungimus elektros skirstomajame tinkle. Pažymėjimas galioja iki kol vykdomi nepertraukiami darbai LESTO, AB skirstomajame tinkle.