Operatyvinis darbas

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises (įskaitant 10 kV žiedinį tinklą)

Programa skirta: elektros energetikos sektoriuje dirbančiam elektrotechniniam personalo darbuotojui.

Mokymų tikslas: parengti elektros energetikos įmonių personalą, gebantį atlikti operatyvinius perjungimus 0,4 – 10 kV įtampos tinkle (įskaitant 10 kV žiedinį tinklą).

Mokytis gali: asmenys, turintys elektrotechninį išsilavinimą, elektrosaugos kategoriją, operatyvinio ar operatyvinio remonto personalo teises ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą atliekant operatyvinius perjungimus 0,4 – 10 kV įtampos tinkle (išskyrus 10 kV žiedinį tinklą).

Mokymų trukmė: 80 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą yra išduodamas VšĮ Energetikų mokymo centro pažymėjimas, liudijantis apie teorinį pasirengimą atliekant operatyvinius perjungimus elektros skirstomajame tinkle. Pažymėjimas galioja iki kol vykdomi nepertraukiami darbai LESTO, AB skirstomajame tinkle.