Kabelių linijos

Žemos įtampos kabelių movų montuotojas

Mokymai vyksta pagal neformalią mokymo programą

Programa skirta: elektrotechnikos sektoriuje dirbančiam personalui.

Mokymų tikslas: parengti žemos įtampos kabelių movų montuotoją, kuris mokėtų iki 1000 V įtampos tinkle patikimai ir saugiai montuoti galines ir jungiamąsias kabelių movas bei patikimai jas prijungti prie elektrotechninių išvadų ir OL laidų ir sugebėtų išsaugoti gamintojo gaminiams suteiktas savybes.

Mokytis gali: asmenys, turintys pagrindinį elektrotechninį išsilavinimą.

Mokymų trukmė: 96 val.

Egzaminų  komisijai  teigiamai įvertinus  žinias  ir  praktinius  įgūdžius,   išduodamas   žemos   įtampos   kabelių   movų   montuotojo kompetenciją  patvirtinantis  EMC  pažymėjimas,  leidžiantis 5 metus montuoti žemos įtampos kabelių movas.