Darbų sauga

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovas (kodas 560086207)

Mokymai vyksta pagal formalią mokymų programą.

Programa skirta rengti asmenims, kurių darbo pobūdis susijęs su darbu požeminiuose statiniuose, rezervuaruose, uždarose talpyklose, gebančius atlikti šiuos darbus saugiai, žinančius kaip dirbti padidintos rizikos sąlygomis.

Mokytis gali turintys: ne žemesnį nei aukštesnįjį techninį išsilavinimą.

Atvykstant į mokymus su savimi turėti:

·         Asmens dokumentą;

·         Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

·         Med. knygelės kopiją.

Mokymosi trukmė: 40 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose atliekamų darbų vadovu