Šilumos energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Šilumos energetikos įmonių eksploatuojančių/montuojančių šilumos įrenginius vadovai, padalinių vadovai, ar jų įgalioti asmenys

Mokymai vyksta pagal neformalią mokymo programą.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.

Programa skirta energetikos įmonių, eksploatuojančių/montuojančių šilumos įrenginius, vadovų, padalinių vadovų ar jų įgaliotų asmenų pasirengimui laikyti egzaminą atitinkamos energetikos darbuotojo kategorijos atestatui gauti.

Mokymų tikslas: parengti darbuotoją, kuris žinotų norminių aktų reikalavimus, reglamentuojančius šilumos energetikos objektų veiklą, susipažintų su šilumos įrenginių eksploatavimo darbų organizavimu bei techninės saugos reikalavimais.

Mokymosi trukmė: 7 val.

Baigus mokymus išduodamas šilumos energetikos įmonių eksploatuojančių/montuojančių šilumos įrenginius vadovo, padalino vadovo, ar jų įgalioto asmens kompetenciją patvirtinantis VšĮ Energetikų mokymo centro pažymėjimas.