Darbų sauga

Šaldymo kompresorių priežiūros meistras (560052223)

Ši programa suteikia žinių apie šaldymo kompresorių slėginių indų ir vamzdynų įrengimo ir saugios eksploatacijos taisykles, jų galimus darbo sutrikimus, kompresorių remonto organizavimą, padeda išaiškinti darbų saugos elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus eksploatuojant šaldymo stotis.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų, turintys aukštesnįjį techninį išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Trukmė: 40 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas. Jis suteikia  teisę dirbti šaldymo kompresorių priežiūros meistru.