Darbų sauga

Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai darbuotojams

Programa skirta: supažindinti valstybės tarnautojus ir darbuotojus su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais objektui ir atskiriems darbo barams, gaisrine įranga, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.
Mokymų tikslas: įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojams ir darbuotojams įgyti žinių priešgaisrinės saugos srityje.
Mokymosi trukmė: 3 val.
Išklausiusiems mokymo kursą ir išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą išduodamas nustatyto pavyzdžio VšĮ Energetikų mokymo centro pažymėjimas.